Jelly Drink เจลลี่ผงชงดื่ม

รับผลิตเจลลี่ผงชงดื่ม และเจลลี่เจลาติน (แบบต้องแช่เย็นก่อนรับประทาน) สูตรลดน้ำหนัก ลดการอยากอาหาร รสชาติผลไม้ต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *