April 2022

โรงงานรับผลิตอาหารเสริมปทุม

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม รับผลิตอาหารเสริม สร้างแบรนด์อาหารเสริม โรงงานรับผลิตอาหารเสริมปทุม รับผลิตอาหารเสริม สร้างแบรนด์อาหารเสริม ให้กับลูกค้า สร้างแบรนด์ ต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง ความต้องการสูงสุด ของลูกค้า ในรูปแบบของ โรงงานผลิตอาหารเสริม OEM ด้วย ระบบขั้นตอนการ ผลิตอาหารเสริม อย่างเป็นมืออาชีพ  รวมไปถึงเครื่องจักร ในการผลิตที่ ทันสมัยมีประสิทธิภาพและยัง เป็นผู้นำด้าน การผลิตอาหารเสริมในรูปแบบ ODM เป็นระบบที่ ต่อยอดมาจาก OEM เราใช้ระบบ ODM เพื่อการออกแบบ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความโดดเด่น แตกต่างเพิ่มมูลค่าและ ความสามารถ ในการแข่งขันมากขึ้น  ทั้งนี้โรงงานผลิต อาหารเสริมของเรา ที่เชี่ยวชาญและมาก ประสบการณ์เพราะบริษัท ของเรามีความพร้อม ทางด้านห้องแล็บ ทดสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์และคิดค้น นวัตกรรมผลิตอาหารเสริม เพื่อ ผลิตอาหารเสริม ที่เป็นสูตรตำรับเฉพาะให้กับลูกค้าได้ รูปแบบอาหารเสริม ปัจจุบันในธุรกิจ โรงงานรับผลิตอาหารเสริมปทุม มีรูปแบบการ ผลิตที่หลากหลาย ขึ้นอยู่แต่ละเจ้าของธุรกิจ ต้องการสร้างแบรนด์ อาหารเสริมใดๆ เพื่อใช้ในการทำธุรกิจโรงงานผลิตอาหารเสริม เซน ไบโอเทค เป็นหนึ่งในโรงงาน ที่รับผลิตได้หลากหลายรูปแบบ …

โรงงานรับผลิตอาหารเสริมปทุม Read More »

คอลลาเจน

วิธีกิน คอลลาเจน ให้ได้ผล ผิวขาวกระจางใส

วิธีกิน คอลลาเจน ให้ได้ผล ผิวขาวกระจางใส เพื่อนๆ หลายคน อาจสงสัยว่า การกิน คอลลาเจน ให้ได้ประสิทธิภาพที่ดี ควรรับประทาน ในช่วงไหน แล้วกินก่อนอาหาร หรือหลังอาหารดี หรือ เวลาที่เหมาะสมหละ วันนี้เราเลยจะ มาบอกเคล็ดลับการ คอลลาเจน ว่าช่วงไหนดีและ ให้เกิดผลดีมากที่สุด คอลลาเจน ควรกินตอนท้องว่าง คอลลาเจนผิวใส เป็นที่ฮิตกันมากมาย สำหรับเพื่อนๆ ในยุคนี้ แต่กินอย่างไหร่หละ ที่จะให้ได้ผลลับ ออกมาได้ ดีที่สุด และได้ประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อนๆ ควรรับประทาน ช่วงที่ท้องว่าง หรือ หลังการรับประทานอาหารไปแล้ว 3-4 ชั่วโมง เนื่องจากตอนที่ เราท้องว่างนั้น ร่างกายจะสามารถ ซับคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มรูป  แบบและไม่ถูก กรดใกนระเพาะทำลาย นอกจากนั้น การรับประทาน คอลลาเจนผิวใส ให้เห็นผลอีก ช่วงเวลานั้นก็คือ ชาวงเวลาก่อนนอน ซึ่งบอกเลยว่า ถ่าเกิดกิน ในช่วงก่อนนอน นี้จะได้ผลมากมาก เพราะช่วงที่ร่างกาย ฟื้นฟูจะมีการดูดซึม สารอาหาร …

วิธีกิน คอลลาเจน ให้ได้ผล ผิวขาวกระจางใส Read More »

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม

อาหารเสริมแบบชง หรือแบบเม็ด อะไรดีกว่ากัน

อาหารเสริมแบบผง หรือ แบบเม็ด อันไหนดีกว่ากัน? อาหารเสริมแบบชง กับแบบเม็ด อันไหนดีกว่า เพื่อนๆหลายคน อาจสงสัยกันว่าแล้วอันไหนหละ ดีกว่ากัน ก่อนอื่น อาหารเสริม ทั้งหลากหลายแบบนี้ ช่วยส่งเสริม ร่างกายให้ดี อยู่แล้วและ อาหารเสริมสมัยนี้มีหลากหลาย รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น แบบผง แบบเม็ด หรือ แบบเจลลี่ ทำให้ ปัจจุบันอาหารเสริม ถูกพัฒนาไปไกล วันนี้เราจึงมาเปรียบเทียบกัน ให้เห็นชัดๆ เลยว่า อาหารเสริมแบบชงหรือาหารเสริมแบบเม็ด อันไหนดีกว่ากัน เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของอาหารเสริม ข้อดีของอาหารเสริมแบบเม็ด พกพาไปไหนมาไหนสะดวก ทานง่าย เก็บรักษาคุณภาพได้ดี เป็นรูปแบบการ ผลิตอาหารเสริมยุคแรกๆ ข้อเสียของอาหารเสริมแบบเม็ด ได้ปริมานของ อาหารเสริมน้อยกว่า รูปแบบผง เทียบกันกับแบบผง แบบผงจะมีการดูดซึมได้ดีกว่า ข้อดีของอาหารเสริมแบบเม็ด แบบผงจะได้ การซึมซับดีที่สุด สามารถเก็บรักษา ให้คงสภาพ ได้นานมากที่สุด เห็นประสิทธิภาพ ได้เร็วมากที่สุด สามารถทาน ควบกับอาหารหรือ …

อาหารเสริมแบบชง หรือแบบเม็ด อะไรดีกว่ากัน Read More »