โรงงานรับผลิตอาหารเสริม รับผลิตอาหารเสริม สร้างแบรนด์อาหารเสริม

โรงงานรับผลิตอาหารเสริมปทุม รับผลิตอาหารเสริม สร้างแบรนด์อาหารเสริม ให้กับลูกค้า สร้างแบรนด์ ต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง ความต้องการสูงสุด ของลูกค้า ในรูปแบบของ โรงงานผลิตอาหารเสริม OEM ด้วย ระบบขั้นตอนการ ผลิตอาหารเสริม อย่างเป็นมืออาชีพ 

รวมไปถึงเครื่องจักร ในการผลิตที่ ทันสมัยมีประสิทธิภาพและยัง เป็นผู้นำด้าน การผลิตอาหารเสริมในรูปแบบ ODM เป็นระบบที่ ต่อยอดมาจาก OEM เราใช้ระบบ ODM เพื่อการออกแบบ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความโดดเด่น แตกต่างเพิ่มมูลค่าและ ความสามารถ ในการแข่งขันมากขึ้น 

ทั้งนี้โรงงานผลิต อาหารเสริมของเรา ที่เชี่ยวชาญและมาก ประสบการณ์เพราะบริษัท ของเรามีความพร้อม ทางด้านห้องแล็บ ทดสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์และคิดค้น นวัตกรรมผลิตอาหารเสริม เพื่อ ผลิตอาหารเสริม ที่เป็นสูตรตำรับเฉพาะให้กับลูกค้าได้

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม
รูปแบบอาหารเสริม

ปัจจุบันในธุรกิจ โรงงานรับผลิตอาหารเสริมปทุม มีรูปแบบการ ผลิตที่หลากหลาย ขึ้นอยู่แต่ละเจ้าของธุรกิจ ต้องการสร้างแบรนด์ อาหารเสริมใดๆ เพื่อใช้ในการทำธุรกิจโรงงานผลิตอาหารเสริม เซน ไบโอเทค เป็นหนึ่งในโรงงาน ที่รับผลิตได้หลากหลายรูปแบบ ตามที่คุณต้องการ

  • Capsule

อาหารเสริมรูปแบบ แคปซูล (Capsule) คือ อาหารเสริมที่ เป็นแบบผง แล้วนำมาบรรจุ ในแคปซูล ที่เป็นลักษณะเปลือกมี 2 ส่วนด้วยกัน อาจต่างสีหรือ สีเดียวกัน ประกบเข้าหากัน เพื่อรักษาผงอาหารเสริมที่อยู่ภายใน ไม่ให้สัมผัสกับอากาศ ที่อยู่ภายนอกและ เก็บความชื้นเอาไว้ ส่วนใหญ่แล้ว แคปซูลจะ เป็นเจลลาติน ที่ผลิตมาจากพืช ที่มีคุณสมบัติ สามารถละลายได้ใน เวลาภายในเวลาไม่เกิน 15 นาที จึงทำการดูดซึม เข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว แคปซูลมีด้วยกันหลายรูปแบบ สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ แคปซูลเปลือกแข็ง และแคปซูลเปลือกนิ่ม

  • Powder

ผงชงดื่ม (Powder Instant) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รูปแบบผง เป็นรูปแบบที่เริ่ม ได้รับความนิยมในไทย ทำให้เราได้เห็น สินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูป แบบนี้มากขึ้นในท้องตลาด เพราะเป็นรูปแบบที่พกพาง่าย สะดวก ชงง่าย อร่อย สามารถทานแทน น้ำหวานหรือน้ำผลไม้ได้ จากการสำรวจพบว่า นอกจากการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน อาหารเสริมเพื่อ บำรุงสุขภาพแล้ว อีกหนึ่งเหตุผล ที่แฝงอยู่นั่นคือการทาน เพื่อทดแทนของหวาน ที่ไม่มีประโยชน์ โดยมีผู้บริโภคมาก เห็นด้วยกับเหตุผลนี้ ทำให้ผงชงดื่ม (Powder Instant) ได้รับความนิยม เพิ่มขึ้นมาด้วย ความรวดเร็ว

การเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริม

โรงงานต้องผ่านการจดทะเบียน บริษัทและผ่านการ รับรองมาตรฐาน โรงงานผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างถูกต้องและ ผ่านการจดทะเบียน บริษัทมาแล้ว จะยิ่งทำให้คุณมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการใช้บริการผลิตอาหารเสริมที่ได้คุณภาพดีที่สุด เพราะบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. 

ระบุที่ตั้งโรงงาน ไว้อย่างชัดเจน โรงงานและสำนักงานที่รับผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ ควรมีการระบุที่ตั้ง ของทั้งตัวโรงงานเอง และในส่วนของสำนักงานที่ ใช้ติดต่ออย่างละเอียดชัดเจน เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุน ผู้บริโภคสินค้า และการระบุที่ตั้งชัดเจน

มีจุดให้บริการและคำปรึกษา เมื่อลูกค้า หรือผู้ที่สนใจลงทุนมีข้อสงสัย หรือความไม่เข้าใจเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ สัญญาการลงทุน การเลือกสรรวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต หรือแม้กระทั่งเรื่องของข่าวสารใหม่ๆ

ให้บริการแบบครบวงจร ข้อสำคัญของโรงงานที่ช่วยในการผลิตสินค้า ควรมีการให้บริการด้านการผลิตอย่างครบทั้งวงจร ทั้งในส่วนของการก่อนผลิต ที่ต้องมีความช่วยเหลือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิต ว่าผู้ลงทุนสนใจสินค้าประเภทไหน สนใจตีตลาดในกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มไหน รวมไปถึงตัวสินค้าทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ต้นทุนการผลิต ส่วนขั้นตอนระหว่างการผลิตทางโรงงานก็ควรมีการติดต่อแสดงความคืบหน้าของตัวสินค้า

ให้บริการ แบบครบวงจร ข้อสำคัญของโรงงาน ที่ช่วยในการ ผลิตสินค้า ควรมีการให้ บริการด้านการผลิต อย่างครบทั้งวงจร ทั้งในส่วนของ การก่อนผลิต ที่ต้องมีความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การผลิต ว่าผู้ลงทุนสนใจ สินค้าประเภทไหน สนใจตีตลาดในกลุ่มผู้ บริโภคกลุ่มไหน รวมไปถึงตัวสินค้า ทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต ต้นทุนการผลิต ส่วนขั้นตอนระหว่างการ ผลิตทางโรงงาน ก็ควรมีการติดต่อ แสดงความคืบหน้า ของตัวสินค้า