สารสกัดเปลือกไข่ ช่วยเกี่ยวกับข้อเข่า กระดูก

สารสกัดเปลือกไข่ ช่วยเกี่ยวกับข้อเข่า กระดูก สารสกัดเปลือกไข่ เปลือกไข่และเยื่อหุ้มไข่ คือ ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม แปรรูปไข่ การบริโภคภาคครัวเรือนและชุมชนที่ มีจํานวนมาก ซึ่งหาได้ง่ายและ ราคาถูก องค์ประกอบหลักของเปลือกไข่ คือ สารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนต และแคลเซียมฟอสเฟตที่  มีคุณค่าและประโยชน์หลากหลาย องค์ประกอบหลัก ของเยื่อหุ้มไข่ คือ โปรตีน กรดอะมิโนและคอลลาเจนที่ สําคัญต่อร่ายกายและ เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งหลังการบริโภคไข่แล้วจะมีส่วนที่ เหลือทิ้งคือ เปลือกไข่และเยื่ อหุ้มไข่ เรียกว่า ไข่ขาว หรืออัลบูมิน  ที่ มีลักษณะเหนียวติด ยึดเกาะอยู่ กับเปลือกไข่ ทําให้แยกออกจากกันได้ยาก จึงต้องทําการคัดแยกเพื่ อให้ได้ เปลือกไข่และเยื่ อหุ้มไข่ที่ สะอาด สําหรับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสูง เวชสําอางและเภสัชกรรม ถูกทดลองจากประเทศสเปน สารสกัดเยื่อเปลือกไข่ จากธรรมชาติ 100% จากเยื่อเปลือกไข่ ( Egg shell membrane ) อุดมไปด้วย Collagen, Elastin …

สารสกัดเปลือกไข่ ช่วยเกี่ยวกับข้อเข่า กระดูก Read More »