Apple Fiber คือ

ไฟเบอร์จากแอปเปิ้ล ( Apple Fiber )

ไฟเบอร์จากแอปเปิ้ล ( Apple Fiber ) ไฟเบอร์จากแอปเปิ้ล ( Apple Fiber ) หมายถึง เส้นใยอาหาร ที่ได้จากแอปเปิ้ล ได้มาจากเปลือก และเนื้อของแอปเปิ้ลซึ่ง ผ่านกระบวนการ เพื่อสกัดปริมาณไฟเบอร์ แอปเปิ้ลเป็นผลไม้ ที่บริโภคกันอย่างแพร่หลายซึ่งเป็นที่รู้จัก ในด้านคุณค่าทางโภชนาการ และประโยชน์ต่อสุขภาพ เส้นใยของแอปเปิ้ล ประกอบด้วย เส้นใยอาหาร 2 ประเภท ได้แก่ เส้นใยที่ละลายน้ำได้และเส้นใยที่ไม่ละลายน้ำ เส้นใยเหล่านี้มีบทบาท สำคัญในการรักษา ระบบย่อยอาหาร ให้แข็งแรงและให้ ประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย เรามาสำรวจประโยชน์ ของเส้นใยแอปเปิ้ล โดยละเอียดกัน ไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้ สุขภาพทางเดินอาหาร : ไฟเบอร์ที่ละลายน้ำ ได้จะดูดซับน้ำใน ทางเดินอาหาร และสร้างสารคล้ายเจล ซึ่งจะเพิ่มปริมาณให้กับ อุจจาระและช่วยป้องกัน อาการท้องผูก ส่งเสริม การเคลื่อนไหว ของลำไส้อย่างสม่ำเสมอ และสนับสนุน ระบบย่อยอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การควบคุมน้ำตาลในเลือด : เส้นใยที่ละลายน้ำได้ …

ไฟเบอร์จากแอปเปิ้ล ( Apple Fiber ) Read More »