What is OEM ย่อมาจาก

OEM คืออะไร

OEM คืออะไร OEM คืออะไร OEM ย่อมาจาก Original Equipment Manufacturer หมายถึงบริษัทที่ ผลิตส่วนประกอบ ชิ้นส่วน หรือผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ ของบริษัทอื่น ในข้อตกลงนี้ บริษัท OEM มีหน้าที่รับผิดชอบใน การออกแบบ ผลิต และจัดหาชิ้นส่วน หรือผลิตภัณฑ์ เฉพาะตามข้อกำหนด ที่บริษัทลูกค้าให้ไว้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นแบรนด์หรือผู้ค้าปลีก ต่อไปนี้เป็น ประเด็นสำคัญ ที่ต้องทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ OEM ความสัมพันธ์ ด้านการผลิต : OEM สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ระหว่างสองบริษัท โดยที่ผู้ผลิต OEM จะผลิตสินค้า ในนามของ บริษัทลูกค้า บริษัทลูกค้า หรือที่เรียกว่า “เจ้าของแบรนด์” หรือ “ผู้ค้าปลีก” มักจะทำการตลาด และขายผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ภายใต้ชื่อแบรนด์ของตนเอง การปรับแต่ง และข้อมูลจำเพาะ : ผู้ผลิต OEM ผลิตชิ้นส่วนหรือ …

OEM คืออะไร Read More »